Blog :

New land of opportunity

New land of opportunity

Vi är i full gång att producera material till fem filmer som ska visa upp Västerbottens inland för en hel massa människor runt om i Europa.  Och hur fantastiskt det kan vara att bo i i norra Norrland.  Länge leve inlandet! Allt detta är möjligt tack vare stöd från Jordbruksverket och Skellefteå Älvdal Leader. Vi kallar det New Land Of Opportunity.